Marknadens bästa strömfördelning

Det är i kraftiga elnätsanslutningar som de stora kostnaderna bor. Vi hävdar därför: en effektiv strömfördelning är ett laddsystems viktigaste egenskap!

ls-arctic-3k

Mer än bara lastbalansering

Ett Waybler laddsystem är så mycket mer än bara en vanlig lastbalansering. Genom att ha marknadens bästa* strömfördelning kan anläggningsägaren spara tusentals kronor på elnätsanslutningen.

Det finns tre varianter på strömhantering:

  • Statisk strömbudget
  • Hierarkisk strömbudget
  • Dynamisk strömbudget

* Ladda 4-6 gånger så många bilar på din elnätsanslutning jmf våra kollegor i branschen.

Statisk strömbudget

Som standard kommer ett Waybler laddsystem med vad vi kallar för statisk strömbudget. När elinstallatören sätter igång laddsystemet anges i installationsfasen vilken storlek det är på avsäkringen till laddanläggningen. Vanliga avsäkringar är trefas 20 A till 63 A, men systemet kan naturligtvis hantera andra värden.

Motorn i laddsystemet, som kallas ChargeHub, fördelar sedan strömmen till de anslutna bilarna likt en robot. Fördelningen baserar sig på patenterade algoritmer och gör så att maximalt antal bilar får den ström de önskar, inom ramen för den totala strömbudgeten.

ChargeHub kan ladda sekventiellt, det vill säga ladda bilarna i en kö om det är så att tillgången på ström är lägre än vad de anslutna bilarna önskar. Tack vare funktionen Flexibelt fasval går det utmärkt med en blandning av bilar som kan ladda med en fas och med tre faser. Laddsystemet hittar automatiskt det optimala sättet att fördela laddsessionerna.

systeme_for_dark_bkg
hierarkisk-strom

Hierarisk strömbudget

Strömfördelningen i Waybler laddsystem kan ställas in att vara hierarkisk, det vill säga vi behöver inte låsa oss vid strömkapaciteten vid varje enskild elgrupp eller fastighet. Elcentraler/undercentraler i kedja eller parallellt med varandra kan dela på den totala kapaciteten så länge de håller sig inom fysiska avsäkringarnas storlek. Speciellt i större laddanläggningar/parkeringsområden skapar detta ytterligare förutsättningar för effektivt nyttjande av tillgänglig effekt.

Med ett Waybler laddsystem kan dessutom strömfördelningen fortsätta uppåt i kedjan, den behöver inte stanna vid fastighetens inkommande servis. Redan idag är vi alltså förberedda för framtidens flexibla elmarknad där fastighetsägare kan reglera laddströmmar över hela stadsdelar eller kvarter.

Dynamisk strömbudget

Dynamisk strömbudget innebär att din elbilsladdning i realtid balanseras mot anläggningens övriga elförbrukare. Det möjliggör maximalt antal laddplatser inom befintlig elkapacitet. Dynamisk strömbudget kräver tillbehöret Waybler Flex Power Meter.

Med dynamisk strömbudget finns flera funktioner att välja på:

  • Elbilsladdningen balanseras mot fastighetens övriga laster.
  • Elbilsladdning balanseras mot tillgänglig lokal elproduktion.
  • Effektstyrning som minimerar din anläggnings effektabonnemang.
  • Fasbalansering och fasutjämning på fastighetsnivå med Wayblers laddboxar.
Illustration_balansering_dark_bkg

Fördelarna med Waybler laddsystem

4 - 6 gånger fler bilar

Anslut 50 laddplatser till trefas 63 A

Spara 1000-tals kronor per månad

Undvik höga elnätsavgifter med Waybler laddsystem

Ladda på befintligt abonnemang

I de allra flesta fall behövs inget nytt elabonnemang

Byt ut motorvärmaren

Den elkabel och den säkring du har till motorvärmare räcker

Intresserad av marknadens smartaste laddsystem?

Kontakta oss för en kostnadsfri offert eller för att boka tid för en presentation.