Beställningsformulär stugladdning

Var god ange ditt namn.
Var god ange ett giltigt telefonnummer.
Var god ange ett meddelande.

Detta är en icke-bindande beställning av laddbox med betalfunktion för fritidshus.

Vi kommer att kontakta dig per telefon eller e-post för att gå igenom förutsättningarna som råder just hos dig och därefter återkomma med ett bindande ordererkännande samt tidpunkt för leverans och montage.

Vid montage behöver elinstallatören ha tillträde till stugan och dess elanläggning. Strömavbrott under installationen kommer att förekomma. Önskad montageplats ska vara anvisad av fastighetsägaren eller dennes representant. Montageplatsen kan komma att justeras i samråd med elinstallatör om denne finner platsen olämplig av fackmannamässiga skäl.

Resekostnader för elinstallatören kan tillkomma för dennes resa till och från installationsplatsen.

I priset ingår upp till 5 m elkabel från lämpligaste elanslutningspunkt till plats för montage av laddbox. Vid överskridande av kabellängd tillkommer kostnad för elkabel.

I priset ingår en (1) håltagning i vägg av träkonstruktion, tegel eller lättbetong. Vid fler håltagningar än en eller vägg av betong, natursten eller putsad fasad tillkommer kostnad för arbetstid för hantering av detta.

Du måste acceptera villkoren.